Historie sboru

Iniciátory založení sboru byli ředitelka tehdejší ZUŠ Mgr. Magda Martincová a RNDr. Jaroslav Bareš. Oslovili řadu svých známých, kteří se poprvé sešli v září roku 2000 v budově ZUŠ v počtu 18 lidí. Během 14 dnů se počet rozšířil na 35 zpěváků (maximální počet bylo 45). Začínali jsme skladbami klasickými v latině a úpravami českých národních písní. Některé z nich byly darem od pana Milana Uherka. Název sboru navazoval na sbor HLASOŇ, který v Nové Pace vznikl před 150 lety jako jeden z prvních v Čechách. První vystoupení sboru proběhlo v areálu Anenských lázní v Lázních Bělohradě 10.4.2001, od té doby se uskutečnilo 66 představení na koncertech, festivalech hudby nebo jako kulturní program vernisáží. Kromě Nové Paky to bylo v různých městech blízkých i vzdálených (Pecka, Vrchlabí, Hradec Králové, Tábor, Praha). Při některých koncertech jsme vystupovali společně s jinými sbory. Jednou z největších akcí bylo společné seskupení pěti sborů spolu se symfonickým orchestrem Metro po vedením pana K. Jakubů. Nacvičili jsme Smetanovu Českou píseň, která byla předvedena v místech působení sborů (Lomnice n. P., Semily, Turnov, N. Paka). Mimořádné bylo též nacvičení velké mše Missa solemnis od F. X. Brixiho. Skladbu uvedla po 200 letech a nacvičila jako svou diplomovou práci Marie Čančíková-Frolíková, spoluúčinkovali profesionálové v sólových partech i hudebních nástrojích. Vystoupení, která se nahrávala na CD, proběhla v Nové Pace, Vrchlabí a Českém muzeu hudby v Praze. Po odchodu Magdy Martincové z Nové Paky se vedení sboru ujala absolventka Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Petra Lukavcová z Lomnice n. P. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou převzala vedení sboru Mgr. Alena Lelková, profesorka Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace. Díky nim sbor dosud existuje. Došlo k rozšíření repertoáru o anglické písně a moderní sborovou tvorbu. Velkými pomocníky při nácviku jsou další členové sboru Mgr. Jitka Krausová a Mgr. Martin Holan – sami sbormistři dětských sborů. Po celých 10 let byla milou konferenciérkou našich vystoupení Hana Fejfarová. Sbor se scházel ke zkouškám v různých místech, ZUŠ, MÚ, Gymnázium a v současné době v malém sále MKS. MKS je naším zřizovatelem a také jeho zásluhou sbor existuje, MÚ naši činnost též velmi podporuje.Poděkování patří také všem členům sboru současným i bývalým.

Podle článku J. Bareše a E. Šinkmanové v časopise Achát č. 5/2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *